Ревмоксикам — инструкция, аналоги

Спосб застосування та дози

Ревмоксикам слід вводити глибоко внутрішньом’язово.

Рекомендована доза для дорослих та дітей віком від 15 років становить 7,5-15 мг на добу, залежно від інтенсивності болю та тяжкості запалення.

Курс лікування залежить від характеру захворювання та ефективності терапії. Внутрішньом’язово препарат призначають протягом перших днів лікування, а потім слід застосовувати пероральну форму. Зі збільшенням дози та тривалості лікування підвищується ризик побічних реакцій, тому необхідно застосовувати найменшу ефективну дозу та найкоротший курс лікування.

При комбінованому застосуванні різних лікарських форм препарату загальна добова доза мелоксикаму не має перевищувати 15 мг.

У пацієнтів з тяжкою формою ниркової недостатності, які знаходяться на діалізі, добова доза не має перевищувати 7,5 мг.

Ревмоксикам не можна змішувати в одному шприці з іншими лікарськими засобами.

Характеристика действующего вещества

Ихтиол —  битуминосульфонат аммония — маслообразное вещество черного цвета с резким запахом, выделяемое в процессе многоступенчатой химической переработки из горючих сланцев, содержащих остатки ископаемых морских животных и рыб. Ихтаммол впервые начали использовать в качестве лекарственного средства еще в 19 веке при кожных болезнях. А со временем препарат стал успешно применяться в составе комплексной терапии гинекологических и урологических заболеваний.

Эффект препарата обусловлен действием ихтиола:

 • выраженным противовоспалительным;
 • антисептическим (по терапевтическому эффекту схож с мазью Вишневского);
 • местнообезболивающим;
 • кератопластическим.

При применении свечей в зоне воздействия:

 • восстанавливаются эпителиальные покровы;
 • уменьшаются болевые ощущения;
 • устраняется отечность тканей;
 • рассасываются воспалительные инфильтраты;
 • расширяются кровеносные сосуды и капилляры;
 • улучшается кровообращение.

Фармакологчн властивост

Фармакодинаміка. Ревмоксикам – це нестероїдний протизапальний засіб (НПЗЗ) класу енолієвої кислоти, що чинить протизапальну, анальгетичну та антипіретичну дію. Загальний механізм перелічених ефектів може полягати у здатності Ревмоксикаму інгібувати біосинтез простагландинів – медіаторів запалення.

Більш безпечний механізм дії Ревмоксикаму пов’язується із селективним інгібуванням циклооксигенази-2 (ЦОГ-2) порівняно з циклооксигеназою-1 (ЦОГ-1). На сьогодні очевидно, що терапевтичний ефект НПЗЗ пов’язаний з інгібуванням синтезу ЦОГ-2, тоді як інгібування ЦОГ-1 призводить до побічних ефектів з боку шлунка та нирок.

Селективність інгібування ЦОГ-2 мелоксикамом підтверджена багатьма дослідженнями як in vitro, так і ex vivo

Мелоксикам (7,5 мг та 15 мг) переважно інгібує ЦОГ-2 ex vivo, що підтверджується більшим інгібуванням продукції PGE2 у відповідь на стимуляцію ліпополісахаридом, порівняно з продукцією тромбоксану у крові (ЦОГ-1). Ці ефекти дозозалежні

Мелоксикам не впливає на агрегацію тромбоцитів або на час кровотечі при застосуванні рекомендованих доз ex vivo, тоді як індометацин, диклофенак, ібупрофен і напроксен значно інгібують агрегацію тромбоцитів і подовжують кровотечу.

Клінічні дослідження встановили низьку частоту шлунково-кишкових побічних явищ (перфорації, утворення виразок і кровотечі) при застосуванні рекомендованих доз мелоксикаму порівняно зі стандартними дозами інших НПЗЗ.

Фармакокінетика. Мелоксикам повністю абсорбується після внутрішньом’язової ін’єкції, що відображає абсолютну біодоступність (майже 100 %).

Фармакокінетика мелоксикаму лінійна та дозозалежна при внутрішньом’язовому застосуванні від 7,5 мг та 15 мг. Концентрація мелоксикаму у плазмі крові досягає піка через 60 хвилин після внутрішньом’язової ін’єкції.

Стабільні концентрації досягаються на 3-5-ту добу. Безперервне лікування протягом тривалого періоду (наприклад, 6 місяців) не призводило до змін фармакокінетичних параметрів порівняно з параметрами після 2 тижнів перорального введення мелоксикаму по 15 мг на добу. Будь-які зміни є також малоймовірними і при тривалості лікування понад 6 місяців.

У крові понад 99 % зв’язується з білками плазми (переважно з альбуміном). Мелоксикам проникає в синовіальну рідину в концентрації приблизно вдвічі меншій, ніж у плазмі крові.

Мелоксикам підлягає екстенсивній біотрансформації у печінці. Мелоксикам майже повністю метаболізується до чотирьох фармакологічних інертних метаболітів. Основний метаболіт, 5’-карбоксимелоксикам (60 % дози), формується шляхом окислення проміжного метаболіту 5’-гідроксиметилмелоксикаму, що також виділяється меншою мірою (9 % дози). Дослідження in vitro припускають, що CYP 2C9 відіграє важливу роль у процесі метаболізму, тоді як CYP ЗА4 ізоензими сприяють меншою мірою. Активність пероксидази у пацієнтів, можливо, відповідальна за два інших метаболіти, які становлять 16 % та 4 % призначеної дози відповідно.

Екскретується мелоксикам переважно у формі метаболітів із сечею та калом в однаковій кількості. Менше 5 % добової дози виділяється незміненою в кал, тоді як сліди незмінених складових виділяються в сечу. Період напіввиведення становить приблизно 20 годин. Печінкова та ниркова недостатність суттєво не впливають на фармакокінетику мелоксикаму.

Плазмовий кліренс становить 8 мл/хв. Кліренс знижується у жінок літнього віку. Об’єм розподілу низький, в середньому 11 л. Індивідуальні відхилення становлять 30-40 % після внутрішньом’язового застосування.

Побочные эффекты

Прием Ревмоксикама может вызвать ряд нежелательных последствий.

 • Возможны сбои в работе ЖКТ. У пациентов могут возникнуть тошнота, рвота, диарея. Иногда беспокоят кишечные колики, болевые ощущения в области живота. Возможно затрудненное и болезненное пищеварение. Воздействие Ревмоксикама способно вызвать эрозию и изъязвление слизистых оболочек ЖКТ.
 • Не исключены изменения в деятельности ЦНС. Больные могут жаловаться на головную боль, шум в ушах. Возможны бессонница, неустойчивость настроения, головокружение.
 • Могут возникнуть сбои в работе сердца. Возникает отечность, беспокоят приливы, повышается артериальное давление.
 • Прием Ревмоксикама способен вызвать ухудшение характеристик мочи и крови.
 • Нарушение функций кроветворной системы проявляется в тромбоцитопении, лейкопении, снижении гематокрита в крови, анемии.
 • Может проявиться аллергия: спазмы бронхов, зуд кожи, сыпь, светочувствительность, синдром Стивенса-Джонсона. У особо чувствительных пациентов может развиться анафилактический шок и отек Квинке.
 • При использовании свечей возможны местные аллергические реакции в виде зуда и раздражения.

Инструкция по применению

Для выяснения дозировки, длительности и предпочтительном виде использования препарата необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Препарат прописывается пациентами в возрастной группе от 15 лет.

Если лекарство применяется различными формами, то необходимо обратить внимание, чтобы суммарное количество действующего вещества было не больше суточного максимума.

Таблетки, с содержанием мелоксикама 7,5 мг и 15 мг, принимаются внутрь целиком, запивая водой. Для уменьшения вредного действия на желудочно-кишечный тракт, стоит принимать это лекарственное средство в процессе еды.

Ревмоксикам - инструкция, аналоги

При заболеваниях остеоартритом дозировка больному назначается 7,5 мг. При необходимости она повышается в два раза. При ревматоидном артрите и анкилозирующем спондилите дозировка составляет 15 мг. По достижению нужного действия, ее снижают до 7,5 мг в сутки. Если для больного есть опасность возникновения сильных побочных эффектов, то начальная дозировка не превышает 7,5 мг.

Ректальные свечи, суппозитории, применяются следующим образом. Максимально можно использовать не более 1 свечи в день. Прием препарата в этой форме ведется не более 7 дней подряд, а в случае необходимости лечение продолжают в форме таблеток.

Введение инъекционного раствора производится внутримышечно, длительностью и дозировкой определенной лечащим врачом индивидуально для каждого пациента. Инструкция по применению препарата Ревмоксикам в виде уколов сообщает, что обычный курс лечени включает в себя разовый ежедневный укол по 7,5-15 мг действующего вещества, но длительностью не более 5 суток. Если же есть необходимость продолжения курса лечения, то больного переводят на другие лекарственные формы препарата.

Для больных с заболеваниями почек или печени, максимальная суточная дозировка составляет 7,5 мг, для остальных — 15 мг.

При беременности или кормлении грудью препарат стараются не прописывать. Если же есть острая необходимость в его применении, то течение беременности прерывают, а при лактации ребенка переводят на искусственное питание. Связанно это с сильной проницаемостью мелоксикама через защитные системы организма между матерью и ребенком. Другими словами, и через грудное молоко, и через плаценту лекарство попадет в кровь ребенка.

Ревмоксикам предназначен для применения взрослыми людьми и подростками старше 15 лет. Детям он противопоказан.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Другие ингибиторы простагландинсинтетазы, включая глюкокортикоиды и салицилаты (ацетилсалициловая кислота): совместное введение ингибиторов простагландинсинтетазы из-за синергического действия может приводить к увеличению риска кровотечения и появления язв в пищеварительном тракте, поэтому такое совместное лечение не рекомендуется. Мелоксикам не рекомендуется применять вместе с другими нестероидными противовоспалительными средствами. Пероральные антикоагулянты, антитромбоцитарные средства, гепарин при системном введении, тромболитические средства, а также селективные ингибиторы обратного захвата серотонина: повышается риск кровотечения из-за торможения функции тромбоцитов. При необходимости такого совместного лечения рекомендуется осуществлять тщательное наблюдение.

Литий: имеют место данные относительно НПВС, которые повышают уровень концентрации лития в плазме крови. Рекомендовано контролировать содержание лития в плазме крови в начале лечения, при подборе дозы и при прекращении лечения Ревмоксикамом.

Метотрексат: НПВС могут уменьшать тубулярную секрецию метотрексата, тем самым повышая концентрацию его в плазме. По этой причине не рекомендуется совместно применять НПВС пациентам с высокой дозой метотрексата (более 15 мг/неделю). Риск взаимодействия НПВС и метотрексата следует учитывать также пациентам с низкой дозой метотрексата, особенно пациентам с нарушенной функцией почек. В случаях, когда необходимо комбинированное лечение, нужно контролировать показатели анализа крови и функции почек

Следует соблюдать осторожность в случае, когда прием НПВС и метотрексата длится три дня подряд, поскольку плазменный уровень метотрексата может повыситься и усилить токсичность. Хотя фармакокинетика метотрексата (15 мг/неделю) не подверглась влиянию сопутствующего лечения мелоксикамом, следует считать, что гематологическая токсичность метотрексата может расти при лечении НПВС

Контрацепция: НПВС снижают эффективность противозачаточных средств.

Диуретики: лечение НПВС обезвоженных больных связано с потенциальным риском развития острой почечной недостаточности. Поэтому перед началом лечения следует контролировать функцию почек, а в дальнейшем, при одновременном применении Ревмоксикама и диуретиков больные должны получать адекватное количество жидкости.

Атигипертензивные препараты (бета-адреноблокаторы, ингибиторы АПФ, вазодилататоры, диуретики): НПВС уменьшают антигипертензивный эффект, что связано с ингибирующим влиянием на вазодилататорные простагландины.

НПВС и антагонисты рецепторов ангиотензина-II, а также ингибиторы АПФ имеют синергический эффект на уменьшение клубочковой фильтрации. У пациентов с имеющимся нарушением почечной функции это может привести к острой почечной недостаточности.

Холестирамин связывает мелоксикам в гастроинтестинальном тракте, приводя к его быстрому выведению.

НПВС могут усиливать нефротоксичность циклоспорина из-за влияния на почечные простагландины, что требует значительного контроля функции почек при одновременном применении препаратов.

Мелоксикам почти полностью разрушается путем печеночного метаболизма, приблизительно две трети которого происходят при участии цитохрома (СYP) P450 и одна треть – путем пероксидазного окисления.

Возможно фармакокинетическое взаимодействие Ревмоксикама и других препаратов на этапе метаболизма за счет влияния их на СYP 2С9 и/или СYP 3А4.

Взаимодействия Ревмоксикама с антацидами, циметидином, дигоксином и фуросемидом при одновременном приеме не выявлено.

Нельзя исключать взаимодействия препарата с пероральными антидиабетическими средствами.

Особые указания

Перед использованием лекарства следует получить консультацию квалифицированного специалиста о необходимой дозировке и количестве приёмов. Для того чтобы максимально избежать возникновения побочных реакций следует принимать наименьшее количество медикаментозного препарата Ревмоксикам в минимальный период времени.

Медикаментозное средство не используется для лечения болезней у детей, возраст которых меньше 18 лет.

В период терапии необходимо контролировать состояние почек и печени в связи с тем, что медикамент отрицатель влияет на их нормальную работоспособность и может спровоцировать развитие различных заболеваний.

Пожилым пациентам

Лекарственный препарат Ревмоксикам, согласно инструкции по применению в уколах, назначается крайне осторожно для пациентов взрослой и пожилой категории людей. Это происходит потому, что именно эти больные наиболее сильно подвержены возникновению и развитию нежелательных побочных явлений и патологических изменений в организме

Суточная дозировка для этих пациентов не должна превышать 7,5 мг.

Беременность и лактация

Медикаменты, относящиеся к группе противовоспалительных нестероидных средств и которые способствуют синтезированию простагландинов, могут негативно повлиять на репродуктивную функцию. В связи с этим лекарственное средство не рекомендуют использовать пациентам, которые в максимально близкие сроки хотят забеременеть и стать мамами.

Препарат также оказывает отрицательное воздействие на беременную женщину, а также на полноценное развитие её плода. В период приема лекарства повышается риск следующих изменений в организме:

 • повышается риск наступления преждевременных родов;
 • увеличивается риск развития сердечных пороков и врождённых дефектов передней брюшной стенки у ребёнка.

Опасность значительно возрастает при увеличении дозировки и длительности терапии с использованием препарата Ревмоксикам.

В период первого и второго триместра вынашивания ребёнка медикамент следует принимать только в случае крайней необходимости. В этом случае нужно использовать минимальное количество лекарственного средства Ревмоксикам на протяжении небольшого периода времени.

В случае приёма препарата на последней стадии вынашивания малыша могут возникнуть следующие угрозы:

 • сердечно-легочная токсичность, которая может привести к преждевременному закрытию артериального протока и легочной гипертензии;
 • нарушение функционирования почек, перерастающее в почечную недостаточность;
 • увеличение кровотечений в момент родовой деятельности;
 • угнетение сокращений матки, вследствие этого происходит задержка родов.

В период лактации не рекомендуется использовать препарат Ревмоксикам в связи с тем, что составляющие компоненты могут попадать и в грудное молоко, а в медицинской практике нет специализированных данных о положительном или отрицательном влиянии медикамента на детский организм.

В педиатрии

Для пациентов, не достигших совершеннолетия, то есть 18 лет, лекарственное средство Ревмоксикам не назначается.

Скорость и реакция

В период терапии с применением лекарственного средства Ревмоксикам необходимо быть крайне осторожным при самостоятельном управлении автомобильным транспортом, а также выполнении работы требующей концентрации внимания и повышенной координации движений.

Внимательность необходима потому что лекарство может провоцировать возникновение различных нежелательных реакций в виде головокружения, нарушения слуха и зрения, дезориентации, потери сознания. Такие изменения могут привести к непредвиденным ситуациям.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Ревмоксикам вместе с другими НПВС может увеличивать риск возникновения язв слизистой оболочки ЖКТ и желудочно-кишечных кровотечений вследствие их синергизма. Совместное назначение Ревмоксикама и других НПВС не рекомендуется.

Вместе с антикоагулянтами, антиагрегантами, тромболитическими средствами, гепарином и селективными ингибиторами обратного захвата серотонина Ревмоксикам повышает риск развития кровотечений из-за торможения функции тромбоцитов. Если невозможно избежать их одновременного применения, необходимо контролировать состояние пациента.

Ревмоксикам может снижать почечную экскрецию лития, что приводит к увеличению его концентрации в плазме крови до токсического уровня.

При одновременном применении с метотрексатом повышается негативное воздействие на кроветворную систему (риск развития анемии и лейкопении), поэтому необходим периодический контроль показателей крови.

Имеются данные, что препарат может снижать эффективность внутриматочных противозачаточных средств, но это утверждение требует дальнейшего исследования и подтверждения.

При одновременном применении с Ревмоксикамом холестирамина ускоряется выведение мелоксикама.

Ревмоксикам может снижать эффективность антигипертензивных препаратов (b-блокаторов, ингибиторов АПФ), что связанно с ингибирующим воздействием на вазодилататорные простагландины.

Вместе с диуретиками может возникнуть риск развития острой почечной недостаточности, поэтому следует контролировать функцию почек и поддерживать адекватный уровень гидратации.

НПВС и антагонисты ангиотензин II-превращающего рецептора, а также ACE-ингибиторы оказывают синергический эффект на уменьшение клубочковой фильтрации. У пациентов с существующим нарушением почечной функции это может привести к острой почечной недостаточности.

НПВС влияя на почечные простагландины усиливают нефротоксичность циклоспорина, что требует усиленного контроля функции почек при одновременном применении препаратов.

Мелоксикам почти полностью разрушается путем печеночного метаболизма, приблизительно две трети которого проходят при участии цитохрома (CYP) Р450 и одна треть — путем пероксидазного окисления.

Возможно фармакокинетическое взаимодействие Ревмоксикама и других препаратов на этапе метаболизма за счет влияния их на СУР 2С9 и/или СУР 3А4.

При одновременном приеме Ревмоксикама с антацидами, циметидином, дигоксином и фуросемидом взаимодействия на фармакокинетическом уровне не выявлено.

Нельзя исключать взаимодействия препарата с пероральными антидиабетическими средствами.

Передозировка

Симптомы острой передозировки: летаргия, сонливость, тошнота, рвота, боль в эпигастральной области, возможны желудочно-кишечные кровотечения. Тяжелое отравление может привести к артериальной гипертензии, острой почечной недостаточности, дисфункции печени, коме, остановке сердца. Возможны явления, описанные в разделе «Побочные реакции».

Лечение: отмена препарата, промывание прямой кишки, симптоматическая терапия. Специфического антидота нет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Препарат противопоказан в период беременности.

Ингибирование синтеза простагландинов может негативно влиять на беременность и/или развитие эмбриона и плода. Данные эпидемиологических исследований дают возможность предположить увеличение риска выкидыша и развития пороков сердца и гастрохизисов после применения ингибиторов синтеза простагландинов в ранний период беременности. Абсолютный риск развития пороков сердца увеличился с менее чем 1 % до около 1,5 %. Считается, что этот риск увеличивается с увеличением дозы и длительности лечения.

В ходе III триместра беременности все ингибиторы синтеза простагландинов могут создавать риск для плода:сердечно-легочной токсичности (с преждевременным закрытием артериального протока и легочной гипертензией);нарушения функции почек, которое может развиться в почечную недостаточность с олигогидроамнионом;

риски в последние сроки беременности для матери и новорожденного:возможность увеличения времени кровотечения, антиагрегационного эффекта даже при очень низких дозах;угнетение сокращений матки, что приводит к задержке или затягиванию родов.

Хотя нет конкретных данных в отношении мелоксикама, о НПВП известно, что они могут проникать в грудное молоко. Поэтому Ревмоксикам противопоказан женщинам, кормящим грудью.

Дети

Препарат применять для лечения детей с 12 лет за исключением ювенильного ревматоидного (болезнь Стилла-Шоффара).

Мнение пациентов

Отзывы о применении Ревмоксикама неоднозначны. В каких-то случаях он отлично справляется с поставленной перед ним задачей. А в других проявляет себе как не совсем эффективный препарат.

Проколола Ревмоксикам курсом 10 дней. Боль проходит только на время лечения. Через два дня после окончания уколов боль в ногах вернулась.

Елена, 54 года

Принимая Ревмоксикам, заметил, что сердце работает с переборами от приема этого лекарства.

Сергей, 42 года

Колола Ревмоксикам 10 дней. Помог очень хорошо.  Мне ставили артрит, до курса лечения не могла ходить даже. Посмотрим, надолго ли хватит эффект. Прошло 3 дня всего, побочных эффектов не заметила. Одновременно пила Омез для желудка, так как у меня гастрит.

Марина, 45 лет

8 лет назад врач порекомендовал мне при обострении остеохондроза средство Мовалис, в форме свечей. Принимал его в комплексном лечении — и оно помогало. Сейчас купить свечи Мовалис я не смог, нашел только Ревмаксикам. Попробовал его — эффект нулевой.

Владимир, 62 года

Ихтиоловые свечи при беременности и лактации

Вред, как и безопасность применения ихтиоловых свечей при беременности и лактации на сегодняшний день не доказаны, поэтому их использование в эти периоды возможно только после консультации с врачом и определения им потенциального риска для матери и плода.

Взаимодействие с другими веществами

Данное лекарственное средство нельзя применять совместно с растворами и препаратами, содержащими алкалоиды, йодистые соли и соли тяжелых металлов.

Отзывы о лечении ихтиоловыми свечами

Судя по многочисленным отзывам женщин, применявших ихтиоловые свечи, препарат можно считать эффективным. Его можно с успехом применять как для лечения, так и для профилактики многих гинекологических заболеваний.

 Так, уже через несколько дней после начала лечения многие женщины отмечают:

 • исчезновение болевых ощущений;
 • излечение воспалительных заболеваний;
 • существенное улучшение самочувствия.

Кроме того, цена ихтиоловых свечей сравнительно небольшая, что можно считать дополнительным преимуществом данного лекарственного средства.

Побочное действие

В период лечения с применением препарата Ревмоксикам у пациента могут возникать различные побочные реакции, такие как:

 • отёчность;
 • внезапное повышение показателей артериального давления;
 • нарушение работы сердца, вследствие нарушения кровообращения;
 • возникновение язвенных новообразований;
 • тошнота;
 • рвота;
 • частый и жидкий стул, сопровождающийся спазмами в животе и метеоризмом;
 • дисперсия;
 • воспаление слизистой оболочки полости рта;
 • воспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта;
 • злокачественная экссудативная эритема;
 • острое буллезное поражение кожи и слизистых оболочек;
 • болезненное вздутие живота вследствие скопления в кишечнике избыточных газов;
 • внезапное непроизвольное выделение газа из желудка или пищевода через рот;
 • эзофагит;
 • воспаление толстой кишки;
 • язвенное новообразование;
 • заболевания печени;
 • малокровие;
 • понижение количества лейкоцитов и тромбоцитов в крови;
 • аллергические реакции;
 • отёчность подкожной клетчатки, слизистых и кожных покровов;
 • ощущение болезненно-щекочущего раздражения кожи, вызывающее потребность чесать раздражённое место;
 • пятнышки и прыщики на коже;
 • повышенная чувствительность к воздействию ультрафиолета и других излучений;
 • возникновение на коже водяных пузырей;
 • астма;
 • частые перепады настроения;
 • плохая ориентация в пространстве;
 • нарушение сна;
 • головокружения;
 • головная боль;
 • повышение сердцебиения;
 • ухудшение зрения и слуха;
 • почечная недостаточность;
 • шум в ушах;
 • воспаление наружной оболочки глаза;
 • болевые ощущения в месте выполнения манипуляции;
 • болезненность в спине.

При возникновении вышеперечисленной симптоматики необходимо сообщить об этом своему лечащему врачу. После осмотра и консультации пациенту будет назначена специальная терапия, которая поможет избавиться от неё.

Применение

Таблетки

Ревмоксикам - инструкция, аналогиПрепарат в форме таблеток

Ревмоксикам в таблетированной форме распространяются в дозировках 7,5мг и 15 мг. Данный препарат не рекомендуется принимать без назначений врача. В случае тяжелой стадии заболевания и наличии сопутствующих патологий со стороны желудочно-кишечного тракта, печени и почек, без наблюдения специалиста. Принимая препарат, во избежание возникновения осложнений и достижения лучшего эффекта, необходимо придерживаться следующих правил:

 1. Таблетки принимаются целиком, запрещается из разжевывать, разламывать или измельчать;
 2. Лучше всего прием препарата необходимо совмещать с приемом пищи;
 3. Запивать достаточным количеством воды;
 4. Не нарушать режим питания;
 5. Запрещено самостоятельное изменение дозировки препарата.

Таблетки назначаются взрослым и детям старше 17 лет. Принимать необходимо один раз в сутки во время еды. Сначала препарат назначается в дозировке 7,5 мг, если необходимо, то можно увеличить дозу до 15 мг. Данные действия необходимо согласовывать с лечащим врачом.

Суппозитории

Ревмоксикам - инструкция, аналогиПрепарат в форме свечей

В форме суппозиторий препарат применяется в дозировке 15 мг (один суппозиторий) в сутки. Лечение таким способом продолжается не более недели, если необходимо продолжить лечение, в последующие дни продолжается прием ревмоксикама в таблетированной форме, но для этого нужно разрешение лечащего врача. Применение данного препарата данным методом требует знания правил и верной техники выполнения данной процедуры. Правильная постановка свечей заключается в:

 • Проведении предварительных очистительных процедур — перед постановкой сечи необходимо хорошо очистить прямую кишку от кала, который может негативно повлиять на всасываемость препарата. Для этого ставят клизму.
 • Правильна поза — для того чтоб не повредить и сильно не раздражать прямую кишку необходимо учитывать ее анатомическое расположение и изгибы, принять правильное положение для введения суппозиторий. Больной ложиться на левый бок и колени приводятся ближе к туловищу, в таком положении прямая кишка выпрямлена и более податлива для введения предварительной клизмы и последующих суппозиторий;
 • Глубина введения не должна превышать длины указательного пальца больного. Примерно на такой длине, по передней стенке прямой кишки располагается предстательная железа. При попадании внутрь, свечка проталкивается на данную длину, не нужно натуживаться, сильно изгибаться или делать резкие движения;
 • После введения необходимо расслабиться и полежать в таком положении на протяжении тридцати минут, чтоб дать возможность всасываться мелоксикаму;
 • По большому разрешается ходить только через час или более после процедуры.

Возможно появление неприятных ощущений после постановки суппозитория, что характерно для данной процедуры. Это связано с травматизацией и раздражением стенок кишки. Если такие проявления не проходят и постоянно усиливаются необходимо обратиться за консультацией к лечащему врачу.

Раствор для инъекций

Препарат в виде ампул для инъекций

Раствор ревмоксикама применяется для парентерального введения и только для внутримышечных инъекций. Максимальная доза препарата определяется лечащим врачом, с расчетом на возраст пациента, тяжесть заболевания, применение других форм препарата, наличии патологии почек или печени. Максимальная суточная доза при парентеральном введении не превышает 15 мг. Длительность лечения определяется врачом и индивидуально для каждого пациента, но не должна превышать 5-6 дней. По истечению который переходят на пероральную форму лекарства. Если инъекции ревмоксикама применяются совместно с таблетками или суппозиториями врач должен рассчитать дозировку каждого вида, а их сумма не должна превышать разрешенной. При наличии хронических заболеваний почек, ЖКТ или печени, суточная доза снижается до 7,5 мг, а прием контролируется медицинским персоналом.

Лекарственное взаимодействие

При параллельном применении Ревмоксикама с ненаркотическимианальгетиками возрастает риск развития язвы слизистых оболочек ЖКТ. Возможно кровотечение из желудка или кишечника. Не принимают совместно с ним антиагреганты, препараты антикоагулирующего действия и тромболитики.

Одновременное использование с мочегонными средствами у больных с дегидратацией увеличивает вероятность острой почечной недостаточности. Если существует настоятельная необходимость в приеме диуретиков, то необходимо осуществлять контроль функции почек. Терапевтическое действие бета -адреноблокаторов, вазодилататоров, а также внутриматочных контрацептивов в присутствии Ревмоксикама снижается.

Препарат усиливает отрицательное воздействие циклоспорина на почки, а также гематотоксическое воздействие метотрексата. Вызывает повышение концентрации лития в плазме крови до токсического значения.

1. Таблетки Ревмоксикам в своем составе содержат 7.5 и 15 мг активного соединения — принимают их перорально, запивая достаточным количеством воды. Принимают таблетки с едой — это помогает снизить негативные последствия и побочные эффекты состава.

Взрослый и подросток от 15 лет в случае диагностирования остеоартрита принимает в суточной дозировке 7.5 мг, по мере необходимости она может быть увеличена до 15 мг. При ревматоидном артрите и течении спондилита — суточная дозировка приема составляет 15 мг. А после достижения положительного терапевтического эффекта — принимают поддерживающие дозировки не более 7.5 мг. Если высок риск развития «побочек» — не стоит превышать минимальную дозировку.

2. Суппозитории ректальные Ревмоксикам вводят после гигиенических процедур и тщательно вымытыми руками. Для взрослого пациента и подростка от 15 лет — достаточно вводить 1 свечу разово в сутки, курсом не более 7 дней. Если есть необходимость продолжить прием препарата — свечи заменяют на таблетки.

3. Раствор для инъекций Ревмоксикам (в виде ампул) водят внутримышечно, глубоко в верхний квадрат мышц ягодицы. Взрослым и подросткам от 15 лет врач чаще всего назначают по 7.5 — 15 мг раствора, вводя лекарство разово в сутки. Курс приема — не более 5 суток, если есть необходимость продлить его — врач назначает прием Ревмоксикама в формате таблеток. При сбое работы почек — максимальная дозировка не должна превышать 7.5 мг., при нормальной их работе — 15 мг.

Если применять Ревмоксикам и алкоголь вместе, существенно повышается риск возникновения желудочно-кишечного кровотечения, язв желудка, а также поражений слизистой желудочно-кишечного тракта.

Одновременное сочетание некоторых препаратов с лекарственным средством «Ревмоксикам» может взаимно усиливать или снижать их эффективность, вызывать нежелательные реакции.

 • Совместный прием мелоксикама и ненаркотического обезболивающего лекарства приводит к повышению риска возникновения язв на слизистой оболочке пищеварительных органов или даже кровотечений.
 • Не рекомендуется сочетать препарат «Ревмоксикам» с антикоагулирующими и тромболитическими медикаментами, которые обеспечивают антиагрегацию клеток крови.
 • Одновременный прием мелоксикама и диуретиков на фоне общего обезвоживания организма может спровоцировать у таких людей острую почечную недостаточность. Если же от приема нельзя отказаться, то нужен постоянный контроль функции почек.
 • Одновременное применение может вызвать снижение терапевтического эффекта от внутриматочных контрацептивов, бета-адреноблокирующих, вазодилатирующих, мочегонных лекарственных веществ и медикаментов, участвующих в ингибировании ангиотензинпревращающего фермента.
 • В сочетании с метотрексатом препарат «Ревмоксикам» способен усиливать токсическое действие на клетки крови, а одновременный прием с циклоспорином приводит к негативному воздействию на работу почек. Если существует необходимость в таком сочетании, то нужен периодический контроль состояния крови по периферии и работы почек.
 • Действие медикамента направлено на увеличение концентраций ионов лития в плазме крови. Сочетание колестирамина с препарат «Ревмоксикам» приводит к уменьшению времени для полувыведения действующего вещества.
 • Действие данного нестероидного противовоспалительного средства направлено на изменение эффективности в работе таблетированных гипогликемических препаратов, в том числе содержащих инсулин. Для пациентов с повышенным уровнем сахара в крови прием препарата «Ревмоксикам» требует контроля содержания глюкозы в плазме крови, чтобы впоследствии регулировать дозу сахароснижающих медикаментов.
Adblock
detector